Kensington Twin Microsaver

518 kr

EAN: -    Producentens varenr.: 64025
     
Forhandler
Pris

Kensingtonärmarknadsledandeinomlåsprodukterförbärbaradatorer,dataprojektorer,plattaskärmarm.m.Kensingtonharsattstandardenförlåstillbärbaradatorer.

Notebook-låsharblivitsynonymtmednamnetKensington.NyheteniKensingtonssortimentärTwinMicroSaversomhartvålåshuvudenpåsammavajer.Meddennakandulåsafastbådedenbärbaradatornochdataprojektornellerdatornochplattaskärmen.TwinMicroSaverpassaralladatorermedenuttagfördatorlås.DessutompassardenallaplattaskärmarochdataprojektorersomutrustatsmedettuttagförKensingtonsdatorlås.Alltflertillverkareharidagbörjatsättaett"Kensingtonhål"ävenisinastationäradatorerförattmanenklareskallkunnalåsafastdem.Deflestabärbaradatorerharettuttagfördatorlås,däriblanddeflestamodellerfrånApple,Compaq,Dell,Digital,HP,IBM,NEC,Texas,Toshiba,m.fl.
Förmerinfoomprodukten,gåtilltillverkarenshemsida.Länkenhittardunedanfördennatext.

Der er desværre ingen yderligere produktspecifikationer.

Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.

Skriv anmeldelse