Kensington Microsaver

364 kr

EAN: -    Producentens varenr.: 64020
     

Kensingtonärmarknadsledandeinomlåsprodukterförbärbaradatorer,dataprojektorer,plattaskärmarm.m.

Kensingtonharsattstandardenförlåstillbärbaradatorer.Notebook-låsharblivitsynonymtmednamnetKensington.MicroSaver,somtidigarehetteSlimNotebookMicroSaverärspecial-anpassadförextratunnadatorer.MicroSaverpassaralladatorermedettuttagfördatorlås.DessutompassardenallaplattaskärmarochdataprojektorersomutrustatsmedettuttagförKensingtonsdatorlås.Nästanallabärbaradatorerharettuttagfördatorlås,däriblanddeflestamodellerfrånApple,Compaq,Dell,Digital,HP,IBM,NEC,Texas,Toshiba,m.fl.Alltflertillverkareharidagbörjatsättaett"Kensingtonhål"ävenisinastationäradatorerförattmanenklareskallkunnalåsafastdem.
Förmerinfoomprodukten,gåtilltillverkarenshemsida.Länkenhittardunedanfördennatext.

Der er desværre ingen yderligere produktspecifikationer.

Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.

Skriv anmeldelse