gestobags laptop briefcase 1996-series

208 kr

EAN: -    Producentens varenr.: LK23066
     

GestobagsLaptopBriefcase+OneCompartment
Villdutameddigdinbärbaradatoröverallt?Samtidigtsomduönskarliteextrautrymme?Dennasolidabärväskanrymmerbådedinbärbaradatorogdinadokumentnärduärpåsprång.
Rymligaxelväskamedettextrafack.
Bärväskanpassarförallabärbaradatorermedskärmstorlekupptill16"ochharettfacktilldatorn,ettextrainvändigtfacktilldokument,böcker,pärmearo.d.,samttvåmindrefickorpåutsidantilldokumentochsmåsaker.Denärdesignadfördagliganvändning,ochtåltuffbehandling.Detneutrala,svartautförandetgörattbärväskanpassarinöverallt,oavsettomdutardenmedtillstyrelsesrummetellerIT-avdelingen.
Produceradisvartpolyester.Levererasmedaxelrem.
Längd:32cm
Brädd:40cm
Tjocklek:7cm
Förmerinfoomprodukten,gåtilltillverkarenshemsida.Länkenhittardunedanfördennatext.

Der er desværre ingen yderligere produktspecifikationer.

Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.

Skriv anmeldelse