Apple 45 W MagSafe 2-strömadapter för MacBook Air

666 kr - 904 kr

EAN: -    Producentens varenr.: MD592Z/A
     
Forhandler
Pris

45WMagSafe2-strömadapternharenmagnetiskströmkontaktsomenkeltlossnaromnågonskullesnubblaöversladden,såattdinMacBookAirinteriskerarattåkaigolvet.Dettamotverkarocksåslitagepåströmsladdenpålångsikt.Denmagnetiskaingångeninnebärdessutomattkontaktenstyrsinidatornförsnabbochsäkeranslutning.
Närkontaktensitterpåplatständsenkontrollampapåkontakten.Gultljusangerattdatornhållerpåattladdas,gröntljusattbatterietärfulladdat.Enströmsladdföljermedadapternförmaximalsladdlängd.Stickkontakten(somocksåingår)görenhetenännuenklareochmerkompaktpåresan.
Adapternharutformatssomettperfektresetillbehörmedensmartdesigndärströmsladdenkanlindasruntadapternförenkelförvaring.
Strömadapternladdarlitiumpolymerbatterietnärdatornäravstängd,påelleriviloläge.Dendriverdessutomdatornomduväljerattanvändadenutanbatteri.
KompatibelendastmedMacBookAirmedMagSafe2-strömkontakt.

Der er desværre ingen yderligere produktspecifikationer.

Her kan du se hvad andre brugere af PriceBait.dk mener om dette produkt.

Skriv anmeldelse